Hengellisen työn perinne Salon Seudun Sotaveteraaneissa

Reino Läärä 0717

 

Yhdistyksen perustamisesta (1966) asti on hengellisellä työllä, yhteyksillä seurakuntaan ja kirkkoon ollut merkittävä osuus yhdistyksen toiminnassa. Alussa nimenomaan jumalanpalvelukset ja seurakunnan tilaisuudet kokosivat veteraaniväkeä runsain mitoin. Veteraanipaja Oskarinkadulla 1991 alkaen antoi yhdistykselle oman säännöllisen kokoontumispaikan. Samana vuonna perustettiin myös Veteraanikuoro. Kuoron ohjelmistossa oli runsaasti hengellisiä lauluja. Kuoro oli usein mukana eri tilaisuuksissa ja etenkin siunaustilaisuuksissa. Paikallisesti oma yhdistyksemme toimi varsin monella tapaa.

Talvisodan päättymisen muistojuhlat seurakuntatalolla ja Vapauden liekki-patsaalla seppeleenlaskuineen muodostui perinteeksi. Seppeleenlaskutilaisuuksia olivat myös käynnit sankarihaudoilla ja veteraanipäivien tilaisuudet. sekä itsenäisyyspäivä ja kaatuneitten muistopäivä. Myös sotaveteraanin siunaustilaisuuksissa lasketaan yhdistyksen toimesta havuseppele.Vakiintuneeksi juhlaksi, jonka yhteydessä pidettiin myös talvisodan muistohetki, muodostui seurakunnan järjestämät kinkerit.Vuosittaiseksi retkeksi on muodostunut osallistuminen Mannerheimin muistojuhlaan Askaisissa.Kerran vuodessa kokoonnuttiin seurakunnan leirikeskus Naarilaan. Siihen osallistuivat kaikki Salon veteraanijärjestöt.

Retkiä on tehty myös ulkomaille. Merkittävä tapahtuma oli Pilkan muistoristi vihkiminen Virossa. Vihkimisen suoritti rovasti Kauko Sainio, joka myös oli ideoimassa ristiä Viroon.Yhteistyössä Muurlan opiston kanssa on vuosittain pidetty Suomen Sotavetraaniliiton Varsinais-Suomen Piirin järjestämänä Henkisen vireyden kursseja ja vuotuinen Palmusunnuntain juhla.Yhdistyksen vuosikokoukset on pidetty pääsääntöisesti seurakuntatalolla.Yhdistyksen saatua käyttöönsä v. 2006 uuden toimipisteen Kirkkokatu 10 Salossa, toiminta laajeni merkittävästi.

Vuosien ajan veteraaneja kokosivat Veteraanipajalla pidetyt ”hengelliset laulut” ja ”hartaushetki” tilaisuudet, molemmat toimivat säännöllisesti kahdesti kuukaudessa. Toisessa oli aina pappi mukana. Lisäksi hengellisiä tilaisuuksia pidettiin seurakuntatalolla ns. Tiistaikerhossa, joka kokooontui kerran kuukaudessa. Salon kirkossa vietettiin vuosittain veteraanijärjestöjen yhteinen jouluhartaus.Vuosittain yhdistyksellä oli ja on hengellisiä tilaisuuksia lähes 50. Tilaisuuksien osallistujamäärä on ollut yleensä useita kymmeniä.

Lisäksi on osallistuttu yhteistyötahojen, kuten Salon seurakunnan, eri Veteraanijärjestöjen, Rauhanturvaajien, sekä Muurlan opiston järjestämiin tapahtumiin.